Alpkon Ofis

ALPKON, açık ofis yapılanmasında, tüm disiplinlerdeki teknik personellerin bir arada uyum ve iletişim içerisinde çalıştığı bir ofise sahiptir.

Açık ofis yapılanması, disiplinlerin kendi aralarında daha fazla iletişim kurabilmesini, projenin bütününe hakim olabilmeyi ve projedeki hata oranlarını minimuma indirmeyi sağlamaktadır.